Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Åbningstider

Mandag 10:00 - 13:00
Tirsdag 10:00 - 13:00
Onsdag 10:00 - 13:00
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag 10:00 - 13:00
Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager dels de boligsociale opgaver og dels de beskæftigelsesrettede opgaver.

Bolig & Beskæftigelsesenheden er en bydækkende enhed i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Borgercenter Voksnes målgruppe er udsatte og psykisk syge borgere og målet er at støtte borgerne i at være en del af samfundet, på egne og samfundets betingelser. Enheden betjener en åben borgermodtagelse og beskæftiger sig alene med borgere over 18 år.

Bolig- og Beskæftigelsesenheden varetager dels de boligsociale opgaver og dels de beskæftigelsesrettede opgaver, såvel i forbindelse med rehabiliteringsindsatsen og koordineringen af ressourceforløb som leverandøropgaver for Beskæftigelsesområdet. Bolig- og Beskæftigelsesenheden samarbejder med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om rehabiliteringsindsatsen og forskellige mentorordninger. Den boligsociale anvisning, deleboligordningen og opfølgning på fraflytningssager er ligeledes placeret i enheden.

Bor du i Københavns Kommune og har du akut behov for en bolig læs mere om hvilke muligheder du har for at få anvist en bolig igennem Københavns Kommune. Gå til den boligsociale ansvisning

Enheden har en åben borgermodtagelse på Svanevej. Her kan du få råd og vejledning om økonomi, bolig og akutte sociale problemstillinger. Du kan ligeledes blive guidet videre i Socialforvaltningen eller kommunen.

Åben modtagelse
Svanevej 12
2400 København NV
Telefon: 33 17 44 01 / 33 17 44 02

Åbnings- og telefontid:

Mandag – fredag: 10-13
Personlig henvendelse på andre tidspunkter kan ske efter aftale

Personlig henvendelse efter aftale
Spaniensgade 25
2300 København S
Telefon: 33 17 23 59 / 33 17 23 39