Bocentret Sundholm

Sundholmvej 14a
2300 København S
Danmark
+45 33 17 66 95
Bocentret Sundholm er botilbud til hjemløse borgere med sociale, psykiske og/eller misbrugsproblemer.

Bocentret tilbyder støtte til at opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår med fokus på skadesreduktion. Støtten ydes med respekt for den enkeltes integritet og ret til at vælge under hensyntagen til andre mennesker.
Fysiske rammer

Bocentret rummer interne boenheder på Sundholmsvej og eksterne bofællesskaber og solistlejligheder rundt omkring i byen samt et bofællesskab for psykisk syge med misbrug.

På Sundholmsvej har beboerne enkeltværelse men de 3 deler toilet, bad og køkken/opholdsrum.

De 16 eksterne afdelinger er fysisk placeret på forskellige adresser i København.