Bevillingsnævnets sekretariat

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Rådhuset
1550 København V
Danmark
Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om alkoholbevillinger, nattilladelser og bestyrergodkendelser.