Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forvaltningens opgave er at øge beskæftigelsen, skabe vækst og styrke integration.