Baunegård

Danmark
Baunegård er et dag- og døgntilbud til børn med vanskeligheder inden for det autistiske område.

Baunegård består af både en skole samt et behandlingshjem for børn med forstyrrelser indenfor autismespektret og evt. tillægsdiagnoser.

Du kan læse mere om Baunegården her.