Almene Boliger

Njalsgade 13
2300 København S
Danmark
Har ansvar for at støtte nyopførelse og renovering af almene boliger, tilsynsopgaver og koordineringen af boligsocialindsatser.