Aktivitets- og samværstilbuddet Brønshøjvej

Danmark
Brugerne på Brønshøjvej er voksne borgere med udviklingshæmning i aldersgruppen 18 år og opefter. Brugernes funktionsniveau spænder bredt.