Administrativt Ressourcecenter i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Centeret varetager opgaver på tværs af økonomi, fysik, kapacitet, ledelsesinformation og digitalisering.