Administrativt Ressourcecenter i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Centeret varetager opgaver på tværs af økonomi, udbud og indkøb, kapacitet, ressourcestyring, ledelsesinformation og digitalisering.