Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen varetager den daglige administration af sager, som hører under Økonomiudvalget.