Ældrerådssekretariatet

Sjællandsgade 40
2200 København N
Danmark
+45 20 49 18 68
Ældrerådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne.