Innovativt samarbejde

Har du eller din virksomhed en god idé til et innovativt samarbejde eller partnerskab med Københavns Kommune?

Det kan være fx være et produkt eller en konkret løsning på en problemstilling, som du ønsker at teste eller udvikle i samarbejde med kommunen. Så kan du herunder se, hvem det er relevant for dig at kontakte.

Hvis du derimod har et konkret produkt, som du ønsker at sælge, så skal du orientere dig på udbudsportalen, jf. link nedenfor.

Sundheds- og velfærdsteknologi

Living Lab Strandvejen

Living Lab Strandvejen er et test og afprøvningscenter for velfærdsteknolog i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. På Living Lab Strandvejen sker test og udvikling af velfærdsteknologi i samarbejde med borgere medarbejdere, virksomheder og forskningsinstitutioner.

Klik på dette link for at læse mere om Living Lab Standvejen

Velfærdsklinikken

I Velfærdsklinikken kan borgere, medarbejdere, og virksomheder byde ind med gode idéer eller bud på nye velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og omsorgsområdet.

Klik på dette link for at læse mere om Velfærdsklinikken 

Smart City løsninger 

Copenhagen Solutions Lab

Copenhagen Solutions Lab er Københavns Kommunes laboratorium for smart city initiativer. Arbejdet foregår på tværs af kommunens forvaltninger og i partnerskab med virksomheder, universiteter og borgere for at udvikle og teste nye idéer, teknologier og løsninger til fremtidens grønne storby.

Klik på dette link for at læse mere om Copenhagen Solutions Lab 

Miljø og klima

Løsninger som belaster miljøet mindre – Team Grønne Indkøb

Team Grønne Indkøb rådgiver alle udbudsenheder i Københavns Kommune i at fastsætte miljø- og klimakrav, som understøtter vores visioner og mål på miljø- og klimaområdet. Har du forslag til innovative løsninger, konkrete anbefalinger til grønne krav, særlige udbudsformer, gode markedsdialogformer osv.

Kontakt Ida Meulengracht Ginsborg: IA5C@kk.dk

CPH Climate Partners – Byens klimaudfordringer

CPH Climate Partners samarbejder med virksomheder og organisationer som kan bidrage med viden, løsninger og produkter som understøtter Københavns og andre byers udfordringer på klimaområdet samt bidrager til grøn vækst og eksportmuligheder. Samarbejde med eksterne aktører er en forudsætning for at København når målene med at gøre byen CO2-neutral og sikret mod følger af skybrud og havvandsstigning. i klimaplanerne. Hvis du eller din organisation har idéer og kompetencer til dette, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt Koordinator af Partnerskaber og Innovation Per Boesgaard, CR1Q@tmf.kk.dk

Udbud generel

På siderne om indkøb og udbud finder du information om Københavns Kommunes aktuelle udbud og øvrige samarbejder samt relevant information til virksomheder.

Klik her for at læse mere om Indkøb og udbud

Kontakt