Borgerrådgiveren og sekretariatet

Johan Busse tiltrådte som borgerrådgiver den 1. juli 2004. Han er uddannet jurist og har lang erfaring med behandling af klager over forvaltningsmyndigheder, blandt andet fra tidligere beskæftigelse hos Folketingets Ombudsmand.

Johan Busse har desuden i en årrække været frivillig rådgiver i Kritisk Retshjælp og underviser på Københavns Universitet.

Borgerrådgiverens sekretariat består af 7 jurister, en kommunikationsmedarbejder og 2 administrative medarbejdere. Juristerne i sekretariatet har alle tidligere erfaringer med sagsbehandling i kommuner og staten.

Borgerrådgiverudvalget

Borgerrådgiverens virksomhed følges af Borgerrådgiverudvalget, der er et rådgivende udvalg under Borgerrepræsentationen. Udvalget består af syv medlemmer af Borgerrepræsentationen, som ikke må være borgmestre.

Borgerrådgiverudvalget har til opgave

  • at følge Borgerrådgiverens virksomhed
  • at behandle Borgerrådgiverens årsberetning inden forelæggelse for Borgerrepræsentationen 
  • at afgive indstilling til Borgerrepræsentationen i relation til ansættelse og afskedigelse af Borgerrådgiveren

Udvalget inddrages desuden i en drøftelse af Borgerrådgiverens plan for større egen drift-undersøgelser og inspektioner.

Læs mere om Borgerrådgiverudvalget

Vedtægt for Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens overordnede forhold er reguleret i vedtægt for Borgerrådgiveren.

Læs vedtægt for Borgerrådgiveren

Whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsentationen og er etableret hos Borgerrådgiveren. Her kan ansatte i kommunen og kommunens samarbejdspartnere indgive oplysninger, hvis de har viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune.

Er du ansat eller samarbejdspartner, kan du læse mere om whistleblowerordningen her.