Ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed

Offentliggjort:
08.10.2020
Frist:
09.11.2020, kl. 12.00
Ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at udbyde en rammeaftale vedrørende indkøb af nødvendige ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed på Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem, rehabiliteringscentre og aktivitetscentre med alle dertil hørende køkkentyper. 

Dette omfatter navnlig:

  • Rådgivning og information om egenkontrol og fødevaresikkerhed
  • IT-system til elektronisk egenkontrol
  • Ydelser ifm. autorisation i gruppen detail med engros.