Workshop1: Forebyggende indsatser: Hvordan arbejder vi bredt og opbyggende med forebyggelse af social kontrol?

Oplæg v/ Shazia Mughal, Bydelsmor, om forældreperspektiver i arbejdet med social kontrol
Khaterah Parwani, talsperson for Exitcirklen, om civilsamfundsinddragelse
Jacob Als, direktør i Als Research, om tendenser og bevægelser blandt de unge
(Faciliteret af Natasha Al-Hariri, jurist og konsulent)

Workshop 2: Foregribende indsatser: Hvordan ruster vi fagpersoner til at gribe ind over for social kontrol?

Oplæg v/Kristine Larsen og Christina Elle, Etnisk Konsulentteam i København, om erfaringer med rådgivning af frontpersonale
Camilla Marietta Kronborg, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, om nationale rådgivnings- og opkvalificeringstilbud til kommunerne
Morten Østergaard Jensen, områdechef for skoler og institutioner på Østerbro/Indre By og fhv. skoleleder på Nørre Fælledskole, om udfordringer med social kontrol på skoler
(Faciliteret af Agi Csonka, forkvinde for ekspertgruppen til forebyggelse af social kontrol)

Workshop 3: Indgribende indsatser: Hvordan støtter vi unge i at opbygge en ny tilværelse efter brud med undertrykkende miljøer?

Oplæg v/Anita Johnson, direktør i RED-Safehouse, om de unges situation efter ophold på krisecenter
Susanne Willaume Fabricius, projektchef i Etnisk Ung, om konfliktmægling i familier
Signe Reichenbach, Aarhus Kommune, om exitprogrammer
(Faciliteret af Aydin Soei, sociolog og forfatter)