Webkonsulent til Koncern IT i Københavns Kommune

Har du lyst til at arbejde på en af Danmarks største og mest spændende webløsninger?

Jobbet som webkonsulent
Din rolle bliver at varetage det tekniske ansvar for kommunens websites, herunder det vigtige bindeled mellem teknik og forretning. Du får en central rolle i den daglige udvikling, vedligeholdelse og drift af en række kodeprofiler, som er bygget ind i et cloudbaseret webmiljø. Du vil være det proaktive omdrejningspunkt i et tæt samarbejde med vores infrastruktur, udviklere, eksterne leverandører samt samarbejdspartnere i kommunen, som varetager det forretningsmæssige ansvar for webløsningerne.

Udover ansvaret for den daglige drift vil du være projektleder på videreudviklingen af de eksisterende kodeprofiler samt mindre og større webprojekter, hvor du vil være med til at styrke Københavns Kommunes digitale tilstedeværelse på webområdet.

Du bliver en del af webteamet i Koncern IT, som vi udvider med denne stilling. Vi driver mere end 300 medarbejder- og borgervendte websites på en håndfuld kodeprofiler bygget i Drupal CMS. Du bliver en del af et stærkt team, der består af 12 medarbejdere og en række faste eksterne konsulenter, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med. Vi har et tæt teamsamarbejde, hvor vi supplerer hinanden. Det betyder, at vores team skal løfte alle opgaver hen over udvikling og drift og samlet set have de nødvendige kompetencer.

Konkret forestiller vi os, at du skal

 • varetage det tekniske ansvar for vores kodeprofiler
 • styre og prioritere en backlog med udviklingsønsker på vores kodeprofiler i samspil med forvaltningerne
 • være bindeled mellem leverandør og forretning ved udvikling og vedligeholdelse af kodeprofilerne
 • være projektleder på webprojekter fx udvikling af nye webløsninger

Din erfaring og personlige kompetencer
Din baggrund er ikke så afgørende. Du kan komme fra en offentlig eller en privat virksomhed, have en lang teoretisk uddannelse eller en solid praktisk tilgang. Vi forventer ikke, at du har en dyb teknisk viden, men du skal have en grundlæggende forståelse for og interesse i, hvordan webløsninger fungerer. Du har personligt drive, er nysgerrig på mulighederne inden for især webområdet og er god til at omsætte forretningsbehov til solide webløsninger. Det er vigtigt, at du aktivt kan sikre fremdrift på dine opgaver og forstår, at en mail alene sjældent er nok til at få opgaven i mål.

Yderligere forventer vi, at du

 • har erfaring med CMS-systemet Drupal
 • er velfunderet i krav til webtilgængelighed og best practice i UX
 • kan gøre teknikken let forståelig for forretningen
 • har erfaring med agil projektledelse, herunder SAFe og Scrum
 • kan samarbejde med forskellige mennesker i en stor og politisk styret organisation
 • lægger vægt på god kommunikation og dét at hjælpe hinanden, så den enkelte medarbejder og dermed hele teamet kommer i mål hver gang
 • er proaktiv, nysgerrig, opsøgende og samtidig en afslutter
 • kommunikerer godt på engelsk, da vi også har udenlandske leverandører

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og kvalifikationer.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med familievenlige arbejdstider og flekstid.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte teamleder Rasmus Warnar på 5168 7164 eller kontorchef Christian Thuesen 2428 2498.

Søg via nedenstående link senest fredag den 13. august 2021
Vi afholder samtaler i uge 33-35.

Om Koncern IT
Vi er KIT – Københavns Kommunes Koncern IT. Vi går på arbejde for at digitalisere Danmarks største arbejdsplads. Vi har en høj faglighed, og vi brænder for nye teknologier. Vi udnytter vores mange fagligheder, og sammen sikrer vi plads til mere velfærd og gør hverdagen nemmere for borgerne i København. Mød os på Koncernit.kk.dk.