Kan jeg takke nej til en plads i vuggestue eller dagpleje?

Du kan takke nej så mange gange, du vil - uden dit barn rykker ned på ventelisten. Hver gang du siger nej, skal du dog huske at gøre det skriftligt. Pladsanvisningen kan rykke din behovsdato to måneder frem.

Bliver der taget hensyn til søskende?

Ja, der tages søskendehensyn i vuggestue og dagpleje på den måde, at du kan takke ja til et andet tilbud (eksempelvis i forbindelse med garantilisten) og fortsat bevare pladsen på ventelisten til en søskendeinstitution. Derved sikres det, at søskende hurtigst muligt får plads i samme dagtilbud.

Det er i den forbindelse vigtigt, at du oplyser Pladsanvisningen, at du vil beholde din plads på ventelisten til den institution, hvor barnet har en søster eller bror.

Det er ikke muligt at rykke længere op på ventelisten til vuggestue eller dagpleje på grund af søskende i den søgte institution.

Hvad sker der hvis jeg flytter til eller fra kommunen?

Flytning til Københavns Kommune 

Hvis du flytter til Københavns kommune med et barn, der er yngre end tre år, skal du skrive barnet på venteliste til vuggestue eller dagpleje. Københavns kommune har en pasningsgaranti, der sikrer dit barn en plads senest to måneder efter, du har skrevet dit barn på garantilisten. Du kan få tilbudt plads fra garantilisten til enten dagpleje eller vuggestue i hele københavnsområdet.

Københavns Kommune har et antal reserverede pladser på ventelisterne til vuggestue og dagpleje, der er forbeholdt tilflyttere. Som udgangspunkt kan dit barn komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen til Københavns Kommune er registreret hos Folkeregisteret.  Men hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Københavns Kommune på et senere tidspunkt (fx ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du skrive dit barn på venteliste, allerede når Pladsanvisningen har modtaget dokumentation for flytningen. Dit barn kan dog først modtage tilbud om at starte i institution, når din adresse er registreret hos Folkeregistret. 

Da Københavns Kommune har lukket sine ventelister for børn fra andre kommuner, er det ikke muligt at skrive sit barn på venteliste digitalt, før du har folkeregisteradresse i København. Kontakt Pladsanvisningen for at komme på venteliste.

Som tilflytter til kommunen kan du skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser (hvis der fortsat er en reserveret plads ledig på ventelisten til den pågældende institution) og en anden venteliste til dagpleje eller vuggestue efter de almindelige regler. Pladsanvisningen kan i den forbindelse fortælle dig, hvilke institutioner der har de korteste ventelister.

Hvis du som tilflytter vil benytte dig af muligheden for at skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser skal det senest ske tre måneder efter I er flyttet hertil.

Hvis du flytter til Københavns kommune med et barn, der er ældre end tre år, skal du skrive barnet på venteliste til børnehaver. 
Børn, der skal gå i børnehave bliver skrevet op på ventelisten med sin alder som anciennitet. Børnehavebarnet er sikret plads et sted i kommunen indenfor tre måneder efter opskrivning.

Flytning internt i Københavns Kommune 
Hvis du flytter internt i kommunen skal der være mere end fire kilometer mellem din nye bopæl og din gamle bopæl før du kan blive skrevet op til én af de reserverede pladser. Pladsanvisningen kan oplyse, hvor på ventelisten de reserverede pladser er til de enkelte institutioner.

Flytning fra Københavns Kommune
Dit barn ret til at beholde pladsen i Københavns Kommune, selv om du flytter fra kommunen. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig. Hvis du vælger at sige dagtilbuddet op, har du en måneds opsigelse fra den 1. eller 15. i en måned.

Kan jeg bruge en plads i en anden kommune end den jeg bor i?

Ja, en kommune kan dog vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis blandt andet pasningsgarantien er truet. 

København lukker sine ventelister frem til den 9. januar 2018 (opdateres hver 3. måned).

Du kan dog stadig:
1) få dit barn skrevet på venteliste til en virksomhedsinstitution, selv om du ikke bor i København. Det kræver dog, at du er ansat i den pågældende virksomhed.
2) få skrevet dit barn på venteliste, hvis du bor i Sverige og arbejder i København.

Hvis du bor i Københavns Kommune kan du stadigvæk skrive dit barn på venteliste i en anden kommune end København. Du skal henvende dig til den pågældende kommunes pladsanvisning, og dit barn opskrives efter de regler, der gælder i den kommune, hvor dit barn skrives på venteliste.

På ventelistelukning.dk kan du selv tjekke, hvilke kommuner der har åbne eller lukkede ventelister for borgere fra andre kommuner. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen for dagtilbuddet kan blive dyrere for en plads i en anden kommune end i bopælskommunen. Du kan få oplyst, hvor meget forældrebetalingen udgør ved at kontakte Forældrebetalingen i din bopælskommune.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får plads når jeg har behov for pasning?

Du kan vælge at skrive dit barn på en garantiventeliste og være garanteret en plads inden for to måneder.

Med garantilisten er du garanteret en plads til dit barn senest to måneder efter, du har skrevet dit barn på garantilisten. Du vil få tilbudt plads fra garantilisten til enten dagpleje eller vuggestue indenfor 4 km fra din bopæl.

Dit barn kan stå på én specifik venteliste til en institution/dagpleje og på garantilisten. Hvis du har skrevet dit barn op til to specifikke dagtilbud, skal du erstatte det ene dagtilbud med en opskrivning på garantilisten. Bliver dit barn passet i privat dagpleje eller privat børnepasning kan barnet samtidig være skrevet på garantilisten.

Hvis dit barn får tilbudt en plads fra garantilisten, og du takker ja til pladsen, bliver barnet slettet af den specifikke venteliste – medmindre dit barn er skrevet op til den samme institution, hvor en bror eller søster går. Husk at give Pladsanvisningen besked, når du takker ja til en garantiplads og vil beholde placeringen på ventelisten til den institution, hvor barnets bror eller søster går.

Du kan også bruge en privat børnepasser eller en privat dagplejer, mens du venter på en plads i vuggestue eller dagpleje.

 

Hvor mange lukkedage kan en vuggestue eller dagpleje have på et år?

Der må afholdes op til ni lukkedage om året i vuggestue og dagpleje. De syv lukkedage kan vuggestuen/dagplejen selv planlægge, hvorimod den 5. juni og 24. december er obligatoriske lukkedage. På de syv valgfrie lukkedage, vil I blive tilbudt alternativ pasning til jeres barn.

Nye institutioner

Kommunen er i fuld gang med at bygge og udvide daginstitutioner, så vi kan sikre plads til alle nye københavnere. Det tager omkring 2 år at bygge en ny daginstitution. Vi åbner ventelisten 2 måneder før daginstitutionen åbner. Kontakt Pladsanvisningen telefonisk eller pr. mail, hvis du vil skrive dit barn op til en ny daginstitution. 

Ingen aktuelle 

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke taler dansk?

Nyankomne børn mellem 0 og 6 år, der ikke taler dansk, kan komme i vuggestue eller dagpleje, hvor der tages højde for, at dit barn endnu ikke kan dansk.

Du og dit barn skal have et dansk CPR.nummer og en folkeregisteradresse i Københavns Kommune. 

For at finde frem til, hvad det bedste tilbud er for dit barn, laver vi en afdækning af dit barns kompetencer. Denne afdækning er en samtale mellem forældre, barn og en fagperson.

Du skal kontakte koordinatoren på denne mailadresse:  NIK@buf.kk.dk, eller ring på dette telefonnummer: (+45) 40202585.

Du vil også blive spurgt om navn, adresse, telefonnummer og barnets stærkeste sprog.

Koordinatoren vi herefter sørge for, at du vil blive inviteret til møde om dit barns behov og det videre forløb omkring opskrivning. Barnet skal komme med til mødet. Der vil være tolk til mødet, hvis der er behov for det. 

English-language groups for expats

Where?
As of 1 June 2017, two Copenhagen child-care centres will provide groups in which the everyday language will be English. Thus, Børnebyen Vandværket - Studiestræde 54 in Copenhagen K. – will establish one day-nursery group for infants and one kindergarten group; and yet a kindergarten group, is to be established by Idrætsbørnehaven Bavnehøj (a kindergarten with focus on physical education), Bavnehøj 40 in Copenhagen SV.

Who can apply?

The groups, in which the everyday language will be English, are intended for children in the age group between 0 and 6 who are children of expats who expect to leave Denmark after a period of years. Both parents must be of non-Danish nationality, their municipality of residence must be Copenhagen, and at least one of the parents must be employed in Denmark. To some children, English will be their native language, whereas to others it will be a second language to be learned.

How to apply?
The parents must fill in the application form and send this to Pladsanvisningen (the Placement service). Documentation for parents’ officially registered address must be attached together with interim employment contracts. EU citizens must further attach a copy of their passport. Non-EU citizens must provide proof of work and residence permits. 

Besøg af INFO-team

INFO-team informerer generelt om opskrivning til dagtilbud samt vejleder om private pasningsordninger. Hvis I er en mødregruppe på minimum 5 personer, har I mulighed for at booke en tirsdag eftermiddag kl. 13.30 og en times tid frem. Send en mail til infoteam@buf.kk.dk