DIN LØN

Som voksenlærling er lønnen fastsat efter arbejdets overenskomst. Er der ikke overenskomst på området, tages der udgangspunkt i en overenskomst for tilsvarende arbejde.

Du vil få mindstelønnen for ikke-faglærte inden for branchen, og det kan arbejdsgivere få et tilskud til fra det offentlige. Din arbejdsgiver får tilskud i de perioder, hvor du får udbetalt lærlingeløn.

  • Er du ufaglært, og modtager du dagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp og har været ledig i mindre end 2 måneder, kan din arbejdsgiver få tilskud på 30 kr. i timen.
  • Er du ufaglært og er i arbejde, kan din arbejdsgiver også få tilskud på 30 kr. i timen.
  • Er du ufaglært og modtager dagpenge, kontant- eller uddannelseshjælp og har været ledig mere end 2 måneder, kan din arbejdsgiver få tilskud på 40 kr. i timen.
  • Har du en forældet erhvervsuddannelse, kan din arbejdsgiver få tilskud på 40 kr. i timen, og du kan gøre brug af ordningen fra din første ledighedsdag.

Det vil efter denne ordning være muligt for arbejdsgivere, at få både voksen-lærlingetilskud og bonus fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag.

Se voksenlærlingeordningens liste over erhvervsuddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Snak med din fagforening om, hvad der præcis gælder for dig. 

FIND EN VIRKSOMHED

Du kan søge voksenlærlingeplads i både private og offentlige virksomheder. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed og indgå aftale om at blive voksenlærling. Jobcentret skal først inddrages, når tilskuddet skal ansøges og bevilges. Det er dog en god idé at spørge i jobcentret, om du opfylder kravene, for at virksomheden kan få tilskuddet, før du skriver under på uddannelsesaftalen.

Du kan finde virksomheder, der er godkendte og må indgå uddannelsesaftaler, via jobportaler eller på: www.praktikpladsen.dk

HVAD ER EN UDDANNELSESAFTALE?

Når du laver en uddannelsesaftale med en virksomhed, fungerer det som et juridisk dokument, som efter en prøveperiode på tre måneder binder både virksomheden og dig i uddannelsesperioden. I skal sammen kontakte den relevante erhvervsskole og få tilrettelagt dit uddannelsesforløb.

I uddannelsesperioden skifter du mellem praktisk arbejde i virksomheden og skoleperioder på erhversskolen.

Det er virksomheden, der søger om tilskud, ikke dig. men du kan hjælpe din arbejdsgiver og finde ansøgningsskemaet på: www.jobnet.dk under blanketter. Husk gerne din arbejdsgiver på at indsende ansøgningen om tilskud til jobcentret i den kommune, hvor arbejdspladsen er - senest 30 dage efter, at du og din arbejdsgiver har skrevet under på uddannelsesaftalen. 

Når du er i skole, får din arbejdsgiver elevrefusion, som kompensation for dit fravær.

SKOLEUDDANNELSEN

Du kan se en oversigt over erhvervsuddannelserne på Uddannelsesguiden.

Her kan du læse om den branche, du gerne vil uddannes indenfor og læse mere om mulighederne for voksenlærlingeuddannelsen. 

Du kan også undersøge, om du kan få godskrevet relevant uddannelses- og joberfaring, så du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Spørg på den skole, hvor du skal gennemføre uddannelsen.