Merit

Du kan få godskrevet relevant uddannelses- og joberfaring så du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Spørg på den skole, hvor du skal gennemføre uddannelsen. Er du i tvivl om, hvilken skole du skal gå på, kan du finde denne på: www.ug.dk

Virksomheden får tilskud

 • 30,- kr. pr. time i 4 år til de der er mellem 25 og 29 år
 • 30,- kr. pr. time i 2 år til de der er over 30 år.

Du får løn, arbejde og uddannelse

 • lønnen er fastsat efter arbejdets tilhørende overenskomst. Er der ikke overenskomst på området, tages der udgangspunkt i en overenskomst for tilsvarende arbejde
 • du får papir på dine kvalifikationer
 • du har arbejde og uddannelse på samme tid.

Find en virksomhed

Du kan

 • søge voksenlærlingeplads i både private og offentlige virksomheder  
 • finde de virksomheder, der er godkendte og må indgå uddannelsesaftaler, via jobportaler eller på: www.praktikpladsen.dk 
 • selv tage kontakt til en virksomhed og indgå aftale om at blive voksenlærling. Jobcentret behøver først at blive inddraget, når tilskuddet skal ansøges og bevilges. Det er dog en god idé at spørge i jobcentret, om du opfylder kravene, for at virksomheden kan få tilskuddet, før du skriver under på uddannelsesaftalen.

Du skal - i forhold til den lov vi følger

 • indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. Sammen skal I kontakte den relevante erhvervsskole. En uddannelsesaftale er et juridisk dokument, som efter en prøveperiode på tre måneder binder både virksomhed og voksenlærling i uddannelsesperioden.
 • vide at du i uddannelsesperioden skifter mellem praktisk arbejde i virksomheden og skoleperioder
 • huske din arbejdsgiver på, at virksomheden senest 30 dage efter, at du og din arbejdsgiver har skrevet under på uddannelsesaftalen, skal indsende ansøgning om tilskud til jobcentret i den kommune, hvor arbejdspladsen er
 • vide at det er virksomheden, der søger om tilskud, ikke dig. Du kan hjælpe din arbejdsgiver og finde ansøgningsskemaet på:  www.jobnet.dk under blanketter
 • huske din arbejdsgiver på, at når du er i skole, får din arbejdsgiver elevrefusion, som kompensation for dit fravær.

Klagemuligheder

Du kan ikke klage over de beslutninger, jobcentret har taget i forbindelse med din ansættelse som voksenlærling. Din arbejdsgiver kan klage til jobcentret over eventuelt afslag på tilskud til ansættelsen. Klagen skal sendes senest fire uger efter modtagelse af afslag.