Visitatorer til fastansættelse i Lokalområdet Indre By/Østebro/Christianshavn

Visitationen Indre By/Østerbro/Christianshavn søger pr. 1. august 2017 to visitatorer på 32 timer ugl. Med mulighed for fuld tid.

Vi kan tilbyde en velfungerende arbejdsplads i konstant udvikling. Vi sagsbehandler ud fra en helhedsorienteret tankegang og med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang. Vi er organiseret i teams, hvor det kollegiale samarbejde, sparring omkring borgersager og tværfagligheden vægtes højt. Vi kan tilbyde dig et selvstændigt arbejde med både faglige som personlige udfordringer. Der er indlagt grundig introduktion til opgaveløsningen.

Jobbet
Du bliver en del af et team, der varetager myndighedsopgaven til borgere hovedsageligt over 65 år, og som fungerer som første led i Københavns Kommunes rehabiliteringsindsats. Dit daglige arbejde består bl.a. i at udrede borgers funktionsevne og eventuelle behov for personlig og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv – men også at visitere bredt til andre indsatser inden for visitationsområdet som f.eks. hjælpemidler/boligændringer, ældre- og plejeboliger, træning, rehabiliteringsophold m.v.

De daglige opgaver varetages i tæt samarbejde med dine kolleger på kontoret – men også i et tværfagligt parløb med kommunens øvrige samarbejdspartnere, så borger oplever en koordineret og sammenhængende indsats. Som visitator med særligt fokus på demens vil man – sammen med anden kollega fra lokalområdet - ligeledes indgå i såvel lokalt som centralt demensnetværk.

Dine kompetencer

  • En uddannelse som sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut
  • Erfaring med ældrepleje og det primærkommunale område
  • Gode samarbejdsevner og åben for nytænkning
  • Kan arbejde systematisk, har overblik og har gode beslutningsevner
  • Er rummelig og robust i mødet med borgeren og de pårørende
  • Er udadvendt og imødekommende og en god kommunikator
  • Gerne erfaring med visitationsområdet
  • Gode it-kundskaber på brugerniveau.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst, arbejdstiden er 32 timer om ugen fordelt på fem arbejdsdage med fleksordning.

Nysgerrig?
Du er velkommen til at ringe til myndighedsleder Rikke Bundgaard på 2688 5241 eller faglig koordinator Maria Hald på 2637 6500 og få yderligere oplysninger om stillingen.

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 15. juni.

Lokalområde Indre By/Østerbro
Lokalområde Indre By/Østerbro består af syv plejeboligcentre, den kommunale hjemmepleje, den kommunale sygepleje, et træningscenter, et forebyggelsescenter, et rehabiliteringscenter og to aktivitetscentre. Du kommer til at sidde på lokalområdekontoret, som er placeret på Serridslevvej 2A på Østerbro. Lokalområdet – og heri myndighedsteamet – har i øjeblikket et særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, hvor bl.a. tillidsdagsordenen og herunder inddragelse af beboere, demokratiske processer, rehabilitering og samarbejde med civilsamfundet er i fokus. Lokalområdet prioriterer samar-bejde på tværs af fagligheder og enheder højt, hvilket blandt andet effektue-res via deltagelse i netværk og på dialogmøder.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.