Hvordan udmåler kommunen hjælpen?

Ved bevilling af en BPA-ordning udmåler kommunen hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dine behov. Bevillingen skal sikre: 

  • At du kan ansætte og fastholde de nødvendige hjælpere
  • At hjælperne har passende faglige kvalifikationer
  • At der bliver taget hensyn til dine behov i løbet af døgnet og ugen

Det er hensigten, at du hverken har personlige udgifter eller personlige indtægter ved at have en BPA-ordning.

Kommunens udmåling af omkostninger til ansættelse af hjælpere til BPA finder sted på samme vilkår uanset, om du selv er arbejdsgiver, eller om du har overført bevillingen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke arbejdsopgaver har hjælperne?

Hjælpernes opgaver omfatter alt fra hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse til varetagelse af praktiske opgaver i hjemmet afhængigt af dine behov.

Hvordan søger jeg om BPA-ordning?

Du søger om borgerstyret personlig assistance i Borgercenter Handicap. Du kan ringe til os på telefon 33 17 88 00 og få råd og vejledning om ordningen, herunder for ansøgning om ordningen.

Du kan også sende en ansøgning via e-mail eller brev til: 

Borgercenter Handicap
Mrk. BPA

Thoravej 29
2400 København NV

E-mail: HCK@sof.kk.dk