Bil til forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge om støtte til køb af en bil på vegne af barnet. Her er det barnets funktionsevne og kørselsbehov, der afgør, om der kan gives støtte til bil. Når I søger om på vegne af et barn, skal barnet fremstå som ansøger.

Unge under uddannelse

Unge mellem 15 og 18 år under uddannelse, der ikke har anden kørselsmulighed, kan søge om støtte til et langsomt kørende motorkørekort samt kørekort til dette.Se evt. § 57 i Færdselsloven 

Sådan søger du

Du søger om støtte til køb af handicapbil gennem Handicapcenter København.

På siden "sådan søger du handicapbil" finder du en praktisk vejledning 

 

Driftsudgifter

 

Driftsudgifter Som udgangspunkt betaler du selv udgifter til drift af bilen som forsikringer, reparationer, benzin osv. I ganske særlige tilfælde er det dog muligt at få hjælp til betaling til driftsudgifter. Fx hvor en familie i forvejen har en bil, men er nødt til derudover at have en handicapbil pga. din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Det kan også være situationer, hvor det er nødvendigt med en ekstra stor og driftsmæssig kostbar bil som følge af en nedsat funktionsevne eller lidelse.

Du søger om støtte til sådanne merudgifter i Handicapcenter København i enheden for handicapkompenserende ydelser til børn (HKY) eller i handicapcentrets voksenhed - alt efter om det er dig eller dit barn, der har nedsat funktionsevne. Du finder kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Læs om dækning af merudgifter til børn

Læs om dækning af merudgifter til voksne

 

Støtte til ekstraudgifter til transport

Hvis du ikke er berettiget til en handicapbil, men fx har ekstraudgifter til offentlig transport som følge af dit handicap, kan du i særlige tilfælde søge om støtte til såkaldte nødvendige merudgifter. Det søger du om gennem Handicapcenter København.

Læs om dækning af merudgifter til børn med handicap

Læs om dækning af merudgifter til voksne med handicap