Støtte til kontingent og udstyr

Københavns Kommune giver udsatte børn og unge støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse. Du kan ansøge om støtte ved at udfylde ansøgningsskemaet

Målgruppe
Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 6 - 17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Hvem kan søge?
Godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, kulturtilbud med aktiviteter for børn i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner samt FritidsGuiderne KBH kan søge om kontingentstøtte på vegne af et barn.

De aktiviteter, der søges kontingentstøtte til, skal være kontinuerlige med minimum 6 sammenhængende aktivitetsgange. Der kan ikke søges til enkeltstående events.

Forældre, sagsbehandlere m.v. kan ikke søge direkte, men skal kontakte kulturtilbuddet/foreningen, hvor barnet ønsker at gå. Hvis barnet ønsker at gå til noget, men man ikke har kendskab til en konkret forening, kan man få hjælp af FritidsGuiderne ved at udfylde skemaet her.

Hvor meget kan søges?
1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent samt 500 kr. årligt pr. barn til udstyr og stævnedeltagelse. Der er løbende ansøgningsfrist. Kultur- og Fritidsforvaltningen behandler ansøgningen inden for 14 dage. Midlerne udbetales direkte til foreningen/kulturtilbuddet. Midlerne udbetales inden for 30 dage efter tilsagn. Maksimum 30 % af foreningens medlemmer eller kulturtilbuddets deltagere må være på kontingentstøtte.

Tro og love
Ansøger skal i ansøgningen på tro og love tilkendegive, at der forinden ansøgning har været en dialog med familien, og at det på den baggrund vurderes, at familien er støtteberettiget.

Inden du søger skal du kende:

  • Barnets navn og fødselsdato
  • Telefonnummer til barnets forælder/værge
  • Beløbet, der søges om
  • Den fulde kontingentpris pr. år, hvis du søger om kontingentstøtte
  • Foreningens eller kulturtilbuddets CVR-nr.
  • Kassererens mailadresse, hvis du søger som forening eller kulturtilbud
  • Mailadresse på din kontaktperson i FritidsGuiderne KBH og navn på kontaktpersonen i foreningen, hvis du søger som FritidsGuide

Se de fulde kriterier for kontingentstøtte i PDF-filen nedenfor. 

 

Sociale partnerskaber

Københavns Kommune har indgået sociale partnerskaber med fem folkeoplysende foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme udsatte børn og unge. Foreningerne modtager 200.000 kr. årligt til ansættelse af en ressourceperson, der støtter den daglige drift i foreningen og indgår lokale samarbejder for at inkludere udsatte børn og unge. I forbindelse med aftalen for kommunens budget for 2017 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte de sociale partnerskaber med Nørrebro United, Shezone, Fremad Valby, Brønshøj Boldklub og Nørrebro Taekwondo Klub i perioden 2017 - 2020. 
 

Med budgetaftalen for 2018-2021 er der afsat midler til, at yderligere 10 foreninger hver kan modtage 200.000 kr. årligt i fire år til ansættelse af en ressourceperson. Kultur- og Fritidsudvalget har d. 21. december 2017 taget stilling til hvilke foreninger, der har fået tildelt et socialt partnerskab. Udvalgets beslutning kan ses her.  

Der er ikke mulighed for at søge om et socialt partnerskab i øjeblikket.  

Mere info: Camilla Graversgaard Nielsen, CX52@kff.kk.dk, 2634 4615

FritidsGuiderne KBH

FritidsGuiderne KBH guider børn i udsatte områder til kultur- og foreningslivet. Foreninger kan samarbejde med FritidsGuiderne i forhold til at rekruttere nye medlemmer og inkludere de børn, der har brug for en ekstra hånd ind i foreningens fællesskab. Læs mere på fritidsguiderne.kk.dk 

FerieCamp

Foreninger og kulturtilbud kan blive en del af FerieCamp for at give børn og unge gode ferieoplevelser, få kontakt til nye målgrupper og rekruttere medlemmer. Der er FerieCamp på Amager, Bispebjerg, Husum, Tingbjerg, Nørrebro og Sydhavnen i de fem store skoleferier. Læs mere på www.feriecamp.kk.dk.