1. Spørgetid

Under dette punkt har alle taleret. Borgerne kan frit møde frem og komme med indspark til Vesterbro Lokaludvalg, bede lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere en lokaludvalgsbeslutning osv.

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Iben fortalte om projektet Socialt Frikort. Lokaludvalget må gerne bidrage med input til virksomheder m.v. der kan være med. halvdelen af de frikort , der er til rådighed på Vesterbro er i brug. Projektet har kørt fem måneder.

Laura (leder af Husets Teater på Halmtorvet) og Jørgen (Warehouse 9) fortalte om nogle af de udfordringer, de oplever som lejere af Kødbyen, som reaktion på dagsordenspunkt 16 vedr. H17, hvor formuleringen "at Vesterbro Lokaludvalg vil bemærke, at uderum i godt vejr altid har været brugt af alle..." er stødende og negligerede . Der følger en udescene med stofbrugere, som ikke er løst, og det bør der tages højde for, som påvirker borgere, unge, erhverv m.v. Byrummet fungerer ikke.

William fortalte om at han gerne vil have udviklet grusbanearealet på Enghave Plads, så det kan bruges mere. Det kan blive en del af lokaludvalgets evaluering af Enghave Plads.