20. Evt.

Beslutning

Ena vil gerne at man kigger på mødestrukturen, og hvordan man prioriterer tiden. Formandskabet kigger på det.

Socialdemokratiet Vesterbro-Kgs. Enghave har selv afgivet et høringssvar vedr. KP19.