4. Beslutning om samarbejdsprojekt julepakker og annonce (2019-0272970)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om samarbejdsprojekt Julepakker og en annonce.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg har tradition for at deltage i et samarbejdsprojekt med lokale organisationer om at uddele julehjælp til familier, der er økonomisk dårligt stillede. Lokaludvalget har ligeledes tradition for at lave en juleannonce, hvor der takkes for samarbejdet, i året der er gået, samtidig med at der kigges lidt fremad.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at indgå i samarbejdsprojektet Julepakker
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at lave en annonce der takker samarbejdsparter og kigger lidt fremad.
  3. at Vesterbro Lokaludvalg afsætter 75.000 kr. til projektet.

Problemstilling

Lokaludvalget har bl.a. sammen med foreningen Vesterbro Julehjælp uddelt julehjælp til fattige familier på Vesterbro. Projektet er forankret i Social- og Beskæftigelsesudvalget og har Thomas Egholm, Lena Holm og Allan Frederiksen som tovholdere.

En del af arbejdet med projektet handler om, i samarbejde med foreningen Vesterbro Julehjælp, at gøre opmærksom på projektet, således at foreningen modtager sponsorater, der indgår i julepakkerne. Målsætningen er at 150 familier får hjælp. Formålet er at gøre en konkret forskel for fattige familier på Vesterbro, via samarbejde på tværs af organisationer og netværk. Projektet er ligeledes med til at sætte fokus på den stigende fattigdom der er i samfundet – og på Vesterbro.

Annoncen fra sidste år, kan ses her: http://www.e-pages.dk/nmvesterbrobladet/542/ side 13

Projektbeskrivelse ligger som bilag.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at indgå i samarbejdsprojektet omkring julepakker
  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at lave en annonce der takker samarbejdsparter og kigger lidt fremad
  3. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte 75.000 kr. til projektet.

Økonomi

 Budget:

58.000 kr. til indkøb af madvarer (julehjælp)
2.000 kr. til leje af bil
15.000 til annonce i Vesterbrobladet.

Videre proces

Social- og Beskæftigelsesudvalget arbejder videre med projektet.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.