19. Meddelelser (2019-0273117)

.

Sagsfremstilling

Næstformanden orienterer fra LUFT

Lokaludvalgsformændene mødes og drøfter sager, der er relevante for alle Lokaludvalg.

Beslutning

Mundtlige meddelelser fremkommet på mødet

LUFT var aflyst.

Thomas E. har holdt møde med planchefen i København Kommune. CBU deltager på det ordinære møde i november omkr. Otto Busses Vej.