14. Orientering om høringssvar til Budget 2020 og budgetaftalen (2019-0101107)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om høringssvar til Budget 2020 og om budgetaftalen, der er vedtaget.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i september, at bemyndige formanden til at lave et høringssvar, når budget 2020 kom i høring, da høringsperioden kun er på ca 10 dage.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om høringssvar vedr. Budget 2020 til efterretning.
  2. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om budgetaftalen for 2020 til efterretning.

Problemstilling

Fra omkr. 20 september til 30. september, var budget 2020 i høring. Det var i høringsmaterialet svært at gennemskue konkrete konsekvenser for Vesterbro, hvorfor lokaludvalgets input til budget 2020 blev genfremsendt som input.

Torsdag den 3. oktober blev Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre er blevet enige om budgetaftalen for 2020.

På Vesterbro betyder det bl.a., at der er fundet midler til Gang i gaden, Reden, Cafe Klare, Busterminal ved Dybbølsbro, Genopretning af Absalongade, Sidste del af Istedgade og udvikling af byrum til Brobold.

Du kan læse Budgetaftalen på Kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/budget2020

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager indstillingen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

-

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.