16. Orientering om H17 (2019-0152204)

Vesterbro Lokaludvalg skubbede orientering om status på H17 på det ordinære møde i september.

Tidligere beslutninger

På det ordinære møde i juni, blev lokaludvalget orienteret om de forskellige nye aktiviteter på Mændenes Hjem, herunder overdragelse af H17 til Mændenes Hjem. 

På det ordinære møde i september, blev punktet udskudt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen vedr. H17 til efterretning.

Problemstilling

Mændenes hjem overtog driften af H17 i Kødbyen inden sommer. Sammen med Skyen skulle det betyde, at der vil være døgnåben af et fixerum på Vesterbro.

Flere medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg har modtaget henvendelse omkr. at udeområdet omkr. H17 også anvendes og skaber utryghed. Skyldes dette det gode vejr eller har forventningerne omkr. et døgnåbent fixerumstilbud ikke været muligt over sommeren?

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen vedr. H17 til efterretning

Vesterbro Lokaludvalg vil desuden bemærke, at uderum i godt vejr altid har været brugt af alle og også vil være det fremover. Hvis brugere af Kødbyen føler sig generet af H17 og livet omkring det, kan det være, at man skal gøre en større indsat i forhold til at informere om, at hvis man ønsker at bruge Kødbyen og Vesterbro, deles området med rigtig mange mennesker med meget forskellige behov.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Beslutning

Formuleringen "at uderum i godt vejr..." var ikke ment negligerende, men tænkt som et udtryk for et ønske om at huske at Vesterbro skal være en rummelig bydel. Lokaludvalget har tidl. og vil fortsat arbejde for, at der kommer ressourcer til at skabe gode uderum m.v. Og derfor skal der ses bort fra sætningen.

Rasmus (afdelingsleder for H17)og Ivan Christensen inviteres til næste forretningsudvalgsmøde til en indledende snak.

Lokaludvalget skal drøfte sagen igen på et senere tidspunkt.