2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender dagsordnen

 

Beslutning

Afbud:

Erik Hegelund-Frederiksen (sygdom)
Ivan Christensen (arbejde), Carsten Clausen (bortrejst)
Thomas Poulsen (arbejde)
Jimmy Sindahl (arbejde)

Der blev optaget 3 nye punkter på dagsorden, der behandles efter pkt. 16

nyt 17: Naboorientering om fællesanlæg
nyt 18: Naboorientering om Studieboliger på Otto Busses Vej
Nyt 19: Dybbølsbro

Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper bliver således punkt 20 (tidl. 17), beslutning om månedens historier bliver nyt punkt 21 (tidl. 18), meddelelser bliver nyt punkt 22 (tidl. 19) og eventuelt bliver nyt punkt 23 (tidl. 20).

Dagordenen blev godkendt.

Mødt senere:

Birgitte Holst ankom kl. 19, under punkt 6.

Mødet sluttede: 22.04