. Beslutning om at gå i dialog om Dybbølsbro (2019-0287805)

Vesterbro Lokaludvalg besluttede under godkendelse af dagsordenen, at optage nyt punkt på dagsordenen vedr. Dybbølsbro.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg bemyndiger formanden, til at indgå i de drøftelser der må komme omkr. Dybbølsbro. Udgangspunktet tages i det arbejde og de ønsker, lokaludvalget tidl. har formuleret.

Problemstilling

Dybbølsbro er blevet bygget om og har bl.a. fået Københavns bredeste cykelsti. Dog har det vist sig at der er flere svære steder, hvor der er ulogiske krydsninger for cykler og fodgængere, der skaber farlige situationer. Der mangler ordentlig skiltning, drejebaner, og en måde at komme i Fisketorvets cykelparkering. Dog er der særlige udfordringer ved Skelbækgade/Ingerslevgade/Dybbølsgade, der er et fembenet kryds, med trafik i begge retninger fra Dybbølsgade og rigtig mange cyklister, der skal i alle retninger.

En måde at skabe bedre fremkommelighed i krydset, kunne være at gøre det til et japansk kryds - hvor der er intervaller med rødt for alle billister, så det bliver muligt at krydse for cyklister og fodgængere på tværs(diagonalt), uden at skulle tage højde for biler. Denne type at kryds er ikke anvendt i Danmark, og vil selvfølgelig kunne skabe nogle forståelsesproblemer i starten, men i og med der signaleres med lys (rød/gul/grøn) efter gældende regler, burde det ikke volde de store udfordringer.   

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg bemyndiger formanden, til at indgå i de drøftelser der må komme omkr. Dybbølsbro. Udgangspunktet tages i det arbejde og de ønsker, lokaludvalget tidl. har formuleret.

Økonomi

Indstillingen har ingen konsekvenser for Lokaludvalget

Videre proces

Vesterbro Lokaludvalg kan drøfte flere udfordringer og løsningsmodeller for den trafikale afvikling ved Dybbølsbro ved en senere lejlighed.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.