12. Orientering om svar på henvendelse om cykelparkering på Enghave Plads og beslutning om videre proces (2019-0122111)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om svaret fra Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. lokaludvalgets henvendelse omkr. cykelparkering på Enghave Plads og skal træffe beslutning om den videre proces.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i august, at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget vedr. etablering af 25 cykelparkeringspladser, som lokaludvalget har været imod. På samme udvalgsmøde, blev det besluttet at holde en temadrøftelse i regi af Lokaludvalgets Teknik- og Miljøudvalg, som skal se på de forskellige problematikker m.v. der har været rejst i regi af lokaludvalget omkr. Enghave Plads, således at der kommer en plan for, hvad der skal arbejdes med hvordan herunder borgerinddragelse m.v. På det ordinære møde i september, blev det besluttet at dette møde skal finde sted i slutningen af november/starten af december, så der er tid til at evaluere brugen af pladsen efter metroen er åbnet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter svaret fra Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. den etablerede cykelparkering
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter den videre proces.

Problemstilling

Inden sommer blev der sat cykelstativer på Enghave Plads som har medført, at muligheden for at spille petanque blev begrænset. Planen med de ekstra cykelstativer, var ellers blevet stoppet grundet manglende finansiering. Lokaludvalget har tidl. ytret, at man burde vente med ekstra cykelstativer til pladsen var åbnet, og man kunne se hvad det reelle behov ville blive. Nu er stativerne en realitet.

Lokaludvalget besluttede at rette henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget omkring at få fjernet cykelstativerne. Henvendelsen ligger som bilag.

Teknik- og Miljøborgmesteren har svaret på Lokaludvalgets henvendelse. Svaret ligger som bilag.

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg drøfter svaret fra Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. den etablerede cykelparkering
  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter den videre proces.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg

Videre proces

Besluttes på mødet.

 

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

Lokaludvalget besluttede at rette henvendelse til alle medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget. Mikael skriver udkast til brev sammen med Birgitte, hvorefter Forrentningsudvalget kigger på det 6. november og indsender det efterfølgende.