15. orientering om skybrudsprojekt ved Skt. Jørgens Sø (2018-0152282)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og Frederiksberg Kommune om skybrudsprojekt i Skt. Jørgens Sø.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om skybrudsprojektet i Skt. Jørgens Sø til efterretning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg, primært repræsenteret ved formanden for TMU, har løbende været i dialog med Teknik og Miljøforvaltningen omkring skybrudsprojektet i Skt. Jørgens Sø. Sidste sommer blev lokaludvalget præsenteret for tre scenarier og lokaludvalget pegede på at man synes det kunne være fint at øge søens rekreative anvendelse i forbindelse med skybrudsprojektet. se evt. dagsordenspunkt 17 på det ordinære møde i juni 2018.

I slutningen af september blev TMU inviteret til et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen og forvaltningen i Frederiksberg Kommune om et muligt 4 scenarie, ligesom det blev muligt at revidere den tidl. indmeldte holdning til skybrudprojektet.

Efter mødet, har TMU valgt at pege på scenarie 3, som det mest optimale. Det scenarie er det mindst indgribende i søen og dens omverden, da der etableres en pumpestation i det ene hjørne, som sænker vandet 45 cm. Dette scenarie er ligeledes det billigste at etablere. Alle fire scenarier løser samme mængde af vand m.v.

Vesterbro Lokaludvalg har således revideret holdningen vedr. skybrudsprojektet til:

Vesterbro Lokaludvalg vægter rekreative muligheder men også økonomi ift. skybrudsløsninger, der berører Sct. Jørgens Sø. Derfor vil Vesterbro Lokaludvalg pege på løsning 3 som den bedste. Vesterbro Lokaludvalg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at en ganske stor del af skybrudsløsninger væltes over på forbrugerne via taksterne, så også økonomiske overvejelser bør prioriteres.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.