6. Orientering om og input til workshop vedr. Ungeundersøgelsen (2018-0274047)

Vesterbro Lokaludvalg orienteres om status på ungeundersøgelsen og kommer med input til workshop.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg drøftede undersøgelsesdesign vedr. ungeundersøgelse med Center for Ungdomsforskning på det ordinære møde i februar 2019. På det ordinære møde i marts bevilgede lokaludvalget midler til at få gennemført undersøgelsen. På det ordinære møde i juni blev lokaludvalget senest orienteret om status på projektet.  

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om status på projektet vedr. Ungeundersøgelsen til efterretning
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter,  om der er særlige temaer/problematikker fra rapporten, man ønsker at fokusere på.
  3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, hvem der vil deltage i workshoppens tredje fase.

Problemstilling

Center for Ungdomsforskning har lavet en rapport, der bygger på 691 besvarelser fra elever fra 6.-9. klasse med adresse på Vesterbro + fire interview. Eleverne går på de fire folkeskoler i bydelen, samt privatskolerne Børneuniversitetet og Mariendal Friskole.

Næste skridt er en workshop, der sandsynligvis kommer til at foregå for 9. årgang på Børneuniversitetet tirsdag den 12. november.

Fremtidsværksted  Workshoppen har fokus på, hvordan man kan udvikle gode rammer om ungdomslivet på Vesterbro. 

Præcis hvor fokus skal ligge afhænger af, hvad spørgeskema- og interviewdata viser. Men den overordnede idé er et fremtidsværksted, som skal ende med, at eleverne har udviklet en række ideer og anbefalinger til, hvordan man kan forbedre rammerne for fritidslivet for unge i bydelen.

Fremtidsværkstedet består af tre faser: 
1. En kritikfase, hvor eleverne kan pege på, alt det de er utilfredse med under en given overskrift, som har at gøre med deres fritid i byen.
2. En utopifase, hvor eleverne skal vende kritikpunkter til idealscenarier uden tanke på, hvad der kan lade sig gøre.
3. En realistisk fase, hvor eleverne skal forsøge at gøre utopierne til realiserbare forslag. 

I den sidste fase kunne Center for Ungdomsforskning godt tænke sig at medlemmer af lokaludvalget og repræsentanter for foreningsliv og fritidstilbud på Vesterbro deltager og kan hjælpe med at kvalificere ideerne og vurdere, hvad der kan lade sig gøre. 

Rapporten ligger som bilag.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Vesterbro Lokaludvalg beslutter, om der er særlige temaer/problematikker fra rapporten, man ønsker skal være i fokus på workshoppen.

Vesterbro Lokaludvalg beslutter, hvem der kan deltage i sidste fase i workshoppen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget bevilgede midler til projektet på det ordinære møde i marts.

Videre proces

Sekretariatet melder deltagere til workshoppen samt evt. fokusområder fra rapporten tilbage til Center for Ungdomsforskning.

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede, at Ena skal snakke med CUR om at få ændret elementer i rapporten bl.a. at der anvendes retvisende navneeksempler.

Lokaludvalget besluttede følgende temaer: Piger, uderum, klubforhold

Ena, Pernille, Jørgen (Thomas N. og Mikael kan ikke den 12., men vil gerne deltage i nogle af de andre) har meldt sig til at deltage i workshoppen, og de evt. kommende workshops.