7. Beslutning af mødekadence 2020 (2019-0269640)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om mødekadencen i 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter mødekadencen for 2020

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg afholder som udgangspunkt 11 ordinære møder om året. Det er på de ordinære møder, der kan træffes beslutninger.

Vesterbro Lokaludvalg har tradition for at holde deres ordinære møder den 3. onsdag i måneden, med undtagelser omkring ferier. Forretningsudvalget plejer at holde deres møde 14. dage før. 

Puljegruppen plejer at holde møde i slutningen af den måned, som der er ansøgningsfrist.

Social- og Beskæftigelsesudvalget plejer at holde møde første tirsdag i måneden.

Kultur, Fritid, Børne- og Ungeudvalget plejer at holde møde første mandag i måneden.

Teknik- og Miljøudvalget plejer at holde møde den sidste torsdag i måneden.

Lokaludvalgets møder, med undtagelse af puljegruppemøderne, er offentlige.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter nedenstående mødekadence for 2020:

Forretningsudvalgsmøde

Ordinært møde

8. januar

22. januar

29. januar

19. februar

4. marts

18. marts

1. april

22. april*

6. maj

20. maj

3. juni

17. juni*

12. august

26. august

2. september

16. september*

30. september

21. oktober

4. november

18. november*

2. december

16. december

* Møder, hvor der behandles ansøgninger til Vesterbropuljen.

Vinterferien ligger i uge 7

Påsken ligger i uge 15-16

Efterårsferien ligger i uge 42

Der er sommerferie i juli

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Fagudvalgene og arbejdsgrupper planlægger selv deres mødekadence for 2020. Når dato, tid og sted er besluttet, meldes dette til sekretariatet, så det kan komme i kalenderen på lokaludvalgets hjemmeside.

 

Beslutning

Kultur, Fritid, Børn og Unge holder møde 2. tirsdag i måneden.

Indstillingen blev godkendt.