9. Beslutning om videre proces på baggrund af seminar den 21. oktober (2019-0065388)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om videre proces på baggrund af seminar den 21. oktober.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede i foråret, at holde et seminar i efteråret. Den oprindelige dato i september kunne ikke lade sig gøre, hvorfor lokaludvalget på det ordinære møde i september besluttede at der skulle findes en ny dato en hverdagsaften.

Seminaret har arbejdet med forskellige koncepter for et folkemøde på Vesterbro på baggrund af oplæg på det ordinære møde i marts og drøftelser i lokaludvalgets tre faste fagudvalg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at lokaludvalget træffer beslutning om den videre proces på baggrund af seminar den 21. oktober vedr. folkemøde på Vesterbro.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har på seminaret arbejdet med koncepter for et folkemøde på Vesterbro. På baggrund af drøftelserne på seminaret, peges der på et koncept, ramme, proces og forventninger i lokaludvalget, som skal godkendes på indeværende møde.

Da seminaret ligger mandag inden det ordinære møde, vil evt. beslutningsoplæg blive eftersendt til alle, når det ligger klar.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg træffer beslutning om den videre proces vedr. folkemøde på Vesterbro.

Økonomi

Økonomi vedr. et folkemøde på Vesterbro træffes på det ordinære møde i november.

Videre proces

Besluttes på mødet.

 

Beslutning

Lokaludvalget besluttede på baggrund af drøftelserne på seminaret at Helle, Thomas W. Anja, Pernille, Malene og Birgitte mødes den 3. november kl. 13-17 og arbejder videre med projektet.