8. Beslutning om kriterier for fordeling og budget for puljemidler 2020 (2019-0269805)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om kriterier for fordeling og budget for puljemidler 2020.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede frister for behandling af ansøgninger til budget 2020 på det ordinære møde i september. Fristerne er 15. oktober 2019, 15. marts 2020, 15. maj 2020, 15. august 2020 og 15. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

 1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fortsætte med Vesterbropuljen/Lillepuljen
 2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter kriterier for fordeling af puljemidler som, beskrevet under løsning.
 3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fordele puljemidler for 2020, på baggrund af formodet budget for 2020, med hhv. 850.000 kr. til Vesterbro/lillepuljen og 690.000 kr. til disposition til egne projekter.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg får formentlig udlagt ca. 1.540.000 kr. til selvstændig varetagelse i 2020. Beløbet er ikke endeligt udmeldt og skal p/l reguleres, men det forventes at være i den størrelsesorden, da der ikke med Københavns Kommunes budget for 2020 er vedtaget besparelser på lokaludvalgene.

Pengene er udlagt til selvstændig varetagelse jf., Regulativ for Lokaludvalgene §1:

I henhold til § 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige varetagelse: Udmøntning af årlige puljemidler til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler.

Vesterbropuljen består af to puljer – Vesterbropuljen (over 15.000 kr.) og Lillepuljen (til og med 15.000 kr.)

Løsning

 1. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fortsætte med Vesterbropuljen/Lillepuljen
 2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter, på baggrund af puljegruppens drøftelser, at kriterier for fordeling af puljemidler forbliver som hidtil:

   

  Vesterbro Lokaludvalg beslutter at bevare nuværende kriterier:

   

  "Vesterbro Lokaludvalg lægger vægt på initiativer og aktiviteter, der bl.a.

   
  • tager udgangspunkt i Vesterbro som lokalområde
  • skaber dialog og debat om og i bydelen
  • styrker nye netværk og udvikling af en fælles Vesterbro-identitet
  • gennemføres i samarbejde mellem flere grupper eller foreninger
  • støtter integrationen mellem kultur, alder, etnicitet og andre skel
  • Der ydes kun støtte til arrangementer med offentlig adgang. Der ydes i udgangspunktet kun støtte i form af medfinansiering.
  • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer.
  • Arrangementer eller aktiviteter der opnår støtte, skal nævne Vesterbro Lokaludvalg vedopreklamering eller omtale – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen – da støtten ellers kanbortfalde.
   

  Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til:

   
  • Studierejser og studieophold
  • Varige driftsudgifter
  • Anlægsarbejde
  • Lønudgifter i kommunale institutioner
  • Arrangementer, der allerede har fundet sted"

  Puljegruppen foreslår ligeledes, at hvis lokaludvalget vælger at arbejde med ét konkret tema (fx Otto Busses Vej), kan der gøres en indsats, således at dette også vægtes i kriterierne for puljemidler.

 3. Vesterbro Lokaludvalg beslutter at fordele puljemidler for 2020, på baggrund af formodet budget for 2020, med hhv. 850.000 kr. til Vesterbro/lillepuljen og 690.000 kr. til disposition til egne projekter.

Økonomi

Med dette punkt forudsættes det, at Vesterbro Lokaludvalg får udlagt ca. 1.540.000 kr. til selvstændig varetagelse i 2019 til brug i 2020..

Videre proces

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om puljemidler på det ordinære møde i november for både budget 2019 og 2020.

Til ansøgninger til budget 2020 er der kommet et nyt ansøgningsskema, der ligger tilgængeligt på hjemmesiden.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.