Mødedato
23-10-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1 Spørgetid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Status på puljemidler og egne projekter og beslutning om samling af midler i Vesterbropuljen (2019-0272821)
4 Beslutning om samarbejdsprojekt julepakker og annonce (2019-0272970)
5 Beslutning om eget projekt - Julestue i Træstubben (2019-0272124)
6 Orientering om og input til workshop vedr. Ungeundersøgelsen (2018-0274047)
7 Beslutning af mødekadence 2020 (2019-0269640)
8 Beslutning om kriterier for fordeling og budget for puljemidler 2020 (2019-0269805)
9 Beslutning om videre proces på baggrund af seminar den 21. oktober (2019-0065388)
10 Godkendelse af høringssvar vedr. Pumpestation (2019-0270181)
11 Godkendelse af høringssvar vedr. Kommuneplan 2019 (2019-0152097)
12 Orientering om svar på henvendelse om cykelparkering på Enghave Plads og beslutning om videre proces (2019-0122111)
13 Beslutning om høringssvar vedr. høringen: Studieby København (2019-0272553)
14 Orientering om høringssvar til Budget 2020 og budgetaftalen (2019-0101107)
15 orientering om skybrudsprojekt ved Skt. Jørgens Sø (2018-0152282)
16 Orientering om H17 (2019-0152204)
17 Beslutning om at gå i dialog om Dybbølsbro (2019-0287805)
18 Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering vedr. Otto Busses Vej 49 (2019-0287632)
19 Beslutning om svar vedr. naboorientering om dispensation til fællesanlæg - Lyngholm, Nelson Mandelas Allé og den sydlige del af Enghave Kanal (2019-0287581)
20 Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper - oktober (2019-0037066)
21 Beslutning om månedens historier - oktober (2019-0012424)
22 Meddelelser (2019-0273117)
23 Evt.