7. Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen - budget 2019 (2019-0300647)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om bevilling af midler fra Vesterbropuljen budget 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår Vesterbro Lokaludvalg på baggrund af puljeudvalgets drøftelser:

 1. At give fuldt tilsagn på 29.026 til projekt Jul i Saxogade

 2. At give afslag til projektet Grønne Byrum til brugerne på Mændenes hjem, der skal genbehandles.

Begrundelserne for puljegruppens indstillinger fremgår under løsning.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning til Vesterbropuljen, samt en genbehandling af et projekt. Ansøgningerne er blevet drøftet af puljeudvalget. Ansøgningerne ligger tilgængeligt på Medlemmernes side, frem til det ordinære møde er afholdt.

 1. Projekt Jul i Saxogade er en julegadefest for hele Vesterbro, hvor bæredygtighed er i højsædet, når der kreeres julepynt m.v. Festen foregår den 7. december. Der søges om 29.026 kr.

 2. Projekt Grønne Byrum til brugerne på Mændenes hjem fik bevilget 25.000 på det ordinære møde i november 2018. Desværre er det ikke muligt at gennemføre projektet i år, hvorfor lokaludvalget skal tage stilling til, om man vil støtte forarbejdet til projektet, der har været afholdt. Oprindelig ansøgning, tilsagnsbrev, korrespondance og genbehandlingsønske ligger tilgængelig på medlemmernes side.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter,

 1. at give fuldt tilsagn på 29.026 kr. til projekt Jul i Saxogade, da det er et traditionsrigt arrangement for hele Vesterbro.

 2. at give afslag på projekt Grønne Byrum til brugerne på mændenes hjem, så tidl. støtte bortfalder.
  Begrundelsen for at Puljegruppen bl.a. ikke ønsker at støtte forarbejdet til projektet er, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt projektet bliver til noget. Det var vigtigt i begrundelsen for den oprindelige støtte, at udgangspunktet var det fulde projekt. 

Økonomi

Vesterbro Lokaludvalg har 110.548 kr. tilbage af årets budget.

Videre proces

Sekretariatet giver ansøgerne besked om lokaludvalgets afgørelser. Ansøgninger på medlemmernes side bliver fjernet efter mødet i henhold til GDPR.

 

 

Beslutning

Anja Kure forlod mødet inden behandling og beslutning om projekt Jul i Saxogade grundet inhabilitet.

Vesterbro Lokaludvalg besluttede,

 1. at give fuldt tilsagn på 29.026 kr. til projekt Jul i Saxogade, da det er et traditionsrigt arrangement for hele Vesterbro.

   

 2. at give afslag på projekt Grønne Byrum til brugerne på mændenes hjem, så tidl. støtte bortfalder. Begrundelsen for at Puljegruppen bl.a. ikke ønsker at støtte forarbejdet til projektet er, at der er stor usikkerhed om, hvorvidt projektet bliver til noget. Det var vigtigt i begrundelsen for den oprindelige støtte, at udgangspunktet var det fulde projekt.