17. Beslutning om månedens historier - november (2019-0012424)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om månedens historier.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter og beslutter emner for historier
  2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at formanden bemyndiges til at stå for historierne

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at skabe synlighed om lokaludvalgets virke, og derfor skal der på hvert møde findes historier, der kan sendes til lokalaviserne, komme på lokaludvalgets hjemmeside, Facebook-side og billeder, der kan komme på lokaludvalgets Instagram-side.

Emner, der kunne komme i spil i november, kunne være:

  • Enghave Plads
  • Kommuneplan 2019
  • Ungeundersøgelsen

Løsning

  1. Vesterbro Lokaludvalg beslutter historiernes emner
  2. Vesterbro Lokaludvalg beslutter, at formanden bemyndiges til at stå for historierne

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget.

Videre proces

Sekretariatet sørger for, at historierne kommer på lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side samt billeder på Instagram.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at emnerne for månedens historier er Enghave Plads, Kommuneplan 19, Ungeundersøgelse og evt. problematikkerne i Kødbyen.