18. Meddelelser (2019-0306922)

.

Sagsfremstilling

LUFT-møde

Formanden orienterer fra Lokaludvalgsformændenes møde den 18. november, hvor bydelsplansarbejdet bl.a. drøftes.

Henvendelse til TMU

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på det ordinære møde i oktober at rette henvendelse til TMU vedr. cykelstativer m.v. på Enghave Plads. Henvendelsen ligger som bilag.

Beslutning

Meddelelser fremkommet mundtligt på møde.

Gruppeformandskredsen drøfter procesplan for udvikling af Lokaludvalg på deres møde den 22. november:

https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/22112019/edoc-agenda/6e74a707-7707-448f-9ec1-253c5b00ce13/f1ee6fd3-1d3e-43b7-a707-71f50ba6654a

Opdateret vejledning i forhold til puljemidler ligger på medlemmernes side, og er omdelt i tryk på mødet.

Thomas E. deltog i Skybruds-tunnelen, hvor folk var rasende. Frederiksbergborgerne over projektet, Vesterbroborgerne over processen og den manglende inddragelse.

Reglerne for fravær skærpes, således at der ikke må indkaldes suppleant, medmindre der er lovligt fravær jf. regulativet.