19. Evt.

Beslutning

Næste lokaludvalgsmøde bliver på Halmtorvet.

Åbning af Enghaveparken bliver den 14. december. kl. 12-16 hvorefter der kommer skøjtedisko for unge.

Socialudvalget skal have en temadrøftelse omkr. prostitution. Socialudvalget laver et par linjer, som lokaludvalget skal drøfte på et tidspunkt.