2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender dagsordnen.

 

Beslutning

Afbud

Jan Simmelkjær (udtræder af lokaludvalget), der er ingen suppleant
Erik Hegelund-Frederiksen (syg) og suppleant Adrian Frank (anden aftale)
Per Skovgaard Andersen (bortrejst) og suppleant Amalie Bang (familie)
Lena Holm Jensen Lindskog (syg), der er ingen suppleant 
Mikael Stenstrup (familiearrangement) og suppleant Emil Stenstrup (familiearrangement)

Mødt senere

Jimmy Sindahl (18.15 under punkt 3)
Birgitte Kehler Holst (18.30 under punkt 3)

Ikke mødt

Ivan Christensen
Lars Vestergaard

Dagsordenen blev godkendt.

Birgitte Kehler Holst gik 21.00 under punkt 15.

Mødet sluttede kl. 21.40