10. Beslutning om tilføjelse af ansøgningsfrist 15. januar 2020 (2019-0252056)

Vesterbro Lokaludvalg skal træffe beslutning om at tilføje endnu en ansøgningsfrist for puljeansøgninger den 15. januar.

Tidligere beslutninger

Vesterbro Lokaludvalg besluttede frister for ansøgninger til puljebudget 2020 på det ordinære møde i september.

Fristerne er 15. oktober 2019, 15. marts 2020, 15. maj 2020, 15. august 2020 og 15. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at tilføje en ansøgningsfrist for puljemiddelansøgninger den 15. januar 2020.

Problemstilling

De ansøgningsfrister der er besluttet, giver et hul på fem måneder mellem den 15. oktober 2019 til den 15. marts 2020. Det er et stort spring, som nogle projekter vil komme i klemme af, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at tilføje en ansøgningsfrist den 15. januar 2020. Lokaludvalget vil med en frist i januar skulle behandle ansøgninger i februar.

Der har tidl. været ansøgningsfrist den 15. januar.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at tilføje en ansøgningsfrist den 15. januar 2020.

Økonomi

-

Videre proces

Sekretariatet sørger for at få opdateret hjemmeside m.v.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.