Mødedato
20-11-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1 Spørgetid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Drøftelse af ungeundersøgelsen med Center for Ungdomsforskning (2018-0274047)
4 Status på puljemidler og egne projekter - budget 2019 (2019-0305156)
5 Beslutning om indkøb af Filmudstyr (2019-0306985)
6 Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen - budget 2019 (2019-0300506)
7 Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen - budget 2019 (2019-0300647)
8 Orientering om bevilling af midler fra Lillepuljen budget 2020 (2019-0300711)
9 Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen budget 2020 (2019-0300729)
10 Beslutning om tilføjelse af ansøgningsfrist 15. januar 2020 (2019-0252056)
11 Beslutning om koncept for det Sociale Folkemøde 2020 (2019-0065208)
12 Beslutning om høringssvar vedr. udkast til kortlægning af musik i København (2019-0305392)
13 Beslutning om høringssvar i forbindelse om naboorientering vedr. træer på Gl. Carlsberg Vej (2019-0305434)
14 Beslutning om høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (2019-0305534)
15 Orientering om Kødbyen (2019-0152204)
16 Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper - November (2019-0037066)
17 Beslutning om månedens historier - november (2019-0012424)
18 Meddelelser (2019-0306922)
19 Evt.