Mødedato
20-03-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1 Spørgetid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Godkendelse af regnskab for puljemidler 2018 og evaluering af egne projekter (2019-0064330)
4 Status på puljemidler og egne projekter (2019-0064783)
5 Beslutning om anden fase vedr. undersøgelse om unges fritidsvaner på Vesterbro (2018-0274047)
6 Beslutning om debatmøde i forbindelse med Folketingsvalget 2019 (2019-0066334)
7 Beslutning om borgermøde i forbindelse med at Kommuneplanen er i intern høringen (2019-0066358)
8 Beslutning om projekt Vesterbro dialog- og gadefest (2019-0069893)
9 Godkendelse af kommunikationsstrategi, grafiske skabeloner og projektskabelon (2019-0065684)
10 Drøftelse af et folkemøde på Vesterbro i 2020 (2019-0065208)
11 Beslutning om nedsættelse af projektgruppe vedr. indvielse af Enghaveparken (2019-0065361)
12 Beslutning om at indgå i fælleshenvendelse vedr. partikelforurening (2019-0065299)
13 Orientering om tilmeldinger til borgerpanel og beslutning af den videre proces (2019-0003572)
14 Beslutning om månedens historie - marts (2019-0012424)
15 Beslutning om svar på henvendelse vedr. projekt om søerne (2019-0066119)
16 Beslutning om dato for seminar og nedsættelse af planlægningsgruppe (2019-0065388)
17 Beslutning om henvendelse vedr. lys på Enghave Plads (2019-0066051)
18 Orientering om proces vedr. drøftelse om lokale kulturtilbud med Kultur V og udpegning af kontaktpersoner (2019-0064890)
19 Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper og øget synlighed (2019-0037066)
20 Beslutning om høringssvar vedr. etablering af badezone Kalvebod Bølge (2019-0066248)
21 Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering om udskydelse af etablering af fællesanlæg på Enghave Brygge (2019-0068708)
22 Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering vedr. dispensation til midlertidig adgang til P-kælder - Carlsberg (2019-0080410)
23 Meddelelser (2019-0070876)
24 Evt.