Mødedato
20-02-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1 Spørgetid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Drøftelse af undersøgelse om unges fritidsvaner på Vesterbro (2018-0274047)
4 Status på puljemidler og egne projekter (2019-0037667)
5 Orientering om beslutninger for Lillepuljen (2019-0029037)
6 Beslutning om bevilling af midler - Vesterbropuljen (2019-0029484)
7 Godkendelse af årsplan 2019 (2019-0037730)
8 Orientering om tilbagemelding på brev fra Teknik- og Miljøborgmester (2018-0283601)
9 Orientering om forretningsudvalgets tilbagemelding vedr. investeringscase omkr. udvidelse af keramikværksted (2019-0013275)
10 Beslutning om høringssvar vedr. ny ældrepolitik 2019-2022 (2019-0038002)
11 Beslutning om høringssvar vedr. naboorientering om reduktion af skorsten på Enghavevej 12-14 (2019-0038293)
12 Beslutning om høringssvar vedr. reducering af affald og engangsplastik til arrangementer (2019-0037975)
13 Orientering om fremkommelighedsprojekt på Kalvebod Brygge i forbindelse med Busnet 2019 (2019-0037856)
14 Godkendelse af høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018 (2019-0013458)
15 Orientering fra fagudvalgene og arbejdsgrupper (2019-0037066)
16 Besøg af Teknik- og Miljøborgmesteren den 17. september 2019 (2019-0037260)
17 Beslutning om høringssvar vedr. skole i den Hvide Kødby (2019-0050287)
18 Beslutning vedr. henvendelse om træer på Engskolens legeplads (2019-0050414)
19 Beslutning om høringssvar vedr. Naboorientering vedr. Kalvebod Brygge 32 (2019-0050311)
20 Beslutning om månedens historie - februar (2019-0012424)
21 Meddelelser (2019-0038210)
22 Evt.