Mødedato
15-05-2019 18:00

Referat

Punkt Titel
1 Spørgetid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Drøftelse af studieboliger på Otto Busses Vej med CPH Village (2019-0123694)
4 Godkendelse af høringssvar vedr. Kommuneplan 2019 - intern høring (2019-0066358)
5 Godkendelse af input til Budget 2020 (2019-0101107)
6 Orientering om status på puljemidler og egne projekter (2019-0124968)
7 Beslutning om samarbejdsprojekt om udstilling på Stjerne Radio (2019-0124329)
8 Beslutning om at deltage i fortovsfest og repræsentere lokaludvalget (2019-0122731)
9 Beslutning om dato for halvdagsseminar i september og nedsættelse af planlægningsgruppe (2019-0065388)
10 Drøftelse og beslutning om at søge optagelse i det blå råd (2019-0122882)
11 Drøftelse af Enghave Plads og beslutning om videre proces (2019-0122111)
12 besvarelse af henvendelse vedr. Grøn frivillighed i Københavns Kommune (2019-0122481)
13 Orientering om høringssvar vedr. handleplan for vejstøj 2018-23 (2019-0118144)
14 Orientering om konsekvenser af anlægsmåltallet for 2020-21 og beslutning om videre proces (2019-0125240)
15 Orientering om tovholder og suppleant for denne for arbejdsgruppen (2018-0052840)
16 Orientering om nyt fra fagudvalg og arbejdsgrupper (2019-0037066)
17 Beslutning om månedens historier - maj (2019-0012424)
18 Meddelelser (2019-0120396)
19 Evt.