Velskrivende og processtærk akademiker med politisk interesse til Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen står for udviklingen og driften af byens fysiske rum. Du vil blive en del af den centrale stab og indgå i den centrale økonomienhed, der har ansvaret for den overordnede styring af forvaltningens økonomi. Vi varetager en række økonomiske opgaver som budgetlægning, bevillingsstyring, kvartalsvise prognoser og regnskabsaflæggelse. Vi har også ansvaret for forvaltningens løbende økonomirapportering til politiske udvalg og direktionen, ligesom vi koordinerer forvaltningens bidrag til den politiske budgetproces.

Vi søger en medarbejder til at løse opgaver inden for betjening af Teknik- og Miljøudvalget samt forvaltningens direktion. Vi har ansvaret for at facilitere de politiske processer i Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder arbejdet med de årlige budgetforhandlinger og forvaltningens strategiske målsætninger. I tæt dialog med forvaltningens decentrale faglige enheder udarbejder vi blandt andet forvaltningens indspil til de årlige budgetforhandlinger. Vi udarbejder også notater for politikerønsker inden for Teknik- og Miljøforvaltningens område. Vi betjener borgmesteren og udvalget ved at levere kvalificeret materiale i form af eksempelvis notater, indstillinger og politikersvar. Derudover betjener vi Teknik- og Miljøforvaltningens direktion med beslutningsoplæg, notater og analyser. Med vores opgaver skaber vi det rette økonomiske beslutningsgrundlag for politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Din profil
Du er nyuddannet eller har nogle års erfaring. Du har en relevant akademisk uddannelse og har gerne flere af følgende kompetencer:

  • Stærk i skriftlig formidling.
  • Fleksibel og god til at navigere i en travl hverdag.
  • God til kommunikation med mange interessenter og faggrupper.
  • Strategisk, kan gennemskue sammenhængende og tør udfordre.
  • Du forstår de politiske dagsordener og kan navigere i en politisk styret organisation.
  • Du er detaljeorienteret og har gennemslagskraft.
  • Viden om kommunal økonomi.
  • Erfaring fra politisk ledede organisationer.

Vi tilbyder
Du får en spændende og udfordrende stilling i en organisation med flad ledelsesstruktur, hvor du bliver en del af en ambitiøs enhed med 15 engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på helhedssyn, åbenhed, tillid og arbejdsglæde, og du vil få stor indflydelse på og ansvar for dit eget arbejdsområde. Du bliver samtidig del af et fællesskab med dygtige kollegaer, hvor vi lægger vægt på at have det sjovt, og hvor der er gode muligheder for ledelsesmæssig og kollegial sparring. Du får derfor gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 
Du får en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, inklusiv frokostpause og flekstidsordning. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Dit arbejdssted vil være i Njalsgade på Islands Brygge. Stillingen forventes besat den 1. august 2017.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Frederik M. Dahl Pedersen på 2965 1985.
 
Du skal vedhæfte dit cv i Word- eller PDF-format. Øvrige dokumenter som eksamensbeviser, referencer eller lignende skal du medbringe til en eventuel ansættelsessamtale.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 25.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.