Vejleder/underviser – socialrådgiver, pædagog e.l. – til Center for Kompetence og Brobygning

Træne de unge i at vokse i eget liv – det er ckbs kerneopgave. Center for Kompetence og Brobygning (ckb) arbejder på, at Københavns Kommunes aktivitetsparate ungevoksne (18 til 29 år) får de faglige, sociale og personlige kompetencer, de skal bruge for at komme i uddannelse.

Derfor søger vi medarbejdere med stærke socialfaglige profiler, der skal evne at finde balancen mellem relation til de unge og være insisterende nok til, at det skaber progression for vores unge.

Hvem er du?
Du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller tilsvarende, og du tror på, at en proces i retning af uddannelse eller job er en del af løsningen for de unge. Du har kompetencer til at holde fokus på kerneopgaven i et travlt og omskifteligt miljø.

Lige nu søger vi medarbejdere med en profil, som er stærkt forankret i socialrådgiverfagligheden. Derudover vil vi meget gerne have en profil, som er stærk i relationsarbejdet med unge, og så har vi fokus på erfaringer med opsøgende arbejde og gruppesamtaler.

Derudover lægger vi vægt på, at du

 • har erfaring med og interesse for målgruppen: psykisk sårbare/socialt udsatte ungevoksne
 • er optimistisk og tror på, at de unge kan lykkes
 • er god til at formidle egen faglig observation og vurdering professionelt
 • er god til at være åben over for andre faglige indsigter og metoder
 • kan trives i en uforudsigelig og travl hverdag
 • har flair for systematisk sagsarbejde og det dertilhørende dokumentationsarbejde
 • indgår konstruktivt i udviklingen af faglige opgaveløsninger.

Opgaverne
Opgaverne har det med at ændre sig over tid. På ckb tilpasser vi vores tilbud og kapacitet efter de behov, som løbende kan forandre sig. Vi har flere forskellige ”træningsbaner”.
Som vejleder får du ansvar for ca. 31 aktive unge, hvor du i ugentlige individuelle og gruppesamtaler gennem tillidsbaseret relation skal støtte, inspirere og træne den unge til at komme tættere på uddannelse.
Der er mulighed for, at de unge – udover de samtaler du har med dem – kan få sammensat et individuelt tilbud som fx kan bestå af elementer som: undervisning, psykisk/social/sundhedsscreening, socialfaglig støtte, virksomhedspraktik mm.

Vi tilbyder

 • en organisation i konstant udvikling og forandring
 • kollegaer med et højt fagligt niveau, der brænder for arbejdet med vores aktive unge
 • en dagligdag i selskab med unge kursister
 • et uformelt miljø med respekt for mennesker, faglighed og resultater
 • en mangfoldig og rummelig arbejdsplads med en god stemning
 • kolleger, der kan grine og synes, humor er en vigtig del af dagligdagen.

Center for Kompetence og Brobygning
ckb er et af Københavns Kommunes tre beskæftigelsescentre. Vi er ca. 100 ansatte og har dagligt ansvar for ca. 1.000 borgere i aktivering. Vores opgave er at hjælpe de unge med at træffe et holdbart valg i forhold til deres uddannelse. Det kræver ofte en indsats, hvor de unge har brug for støtte til at overvinde personlige udfordringer, som kan være psykiske og/eller socialt funderede.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter underviser/vejleder-overenskomst mellem Københavns Kommune og HK.
Lønnen er efter principperne om Ny Løn.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentligt.
Arbejdsstedet er i Teglværksgade på Østerbro.
Tiltrædelse efter aftale.

Mere information
Du kan læse om Københavns Kommune og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på www.kk.dk.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Thomas Hansen på 8256 5800.

Vi møder hver dag borgere med forskellige baggrund og behov. Vi sætter derfor pris på at få ansøgninger fra velkvalificerede kandidater, der kan være med til at udvikle mangfoldigheden i vores medarbejderstab, så vi kan tilbyde den bedst mulige service.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 25. juni 2017 
Der vil i forbindelse med en ansættelsessamtale være test.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.