VB440 - Alfred Nobels Bro - Frederiksholmsløbet - 00989

Offentliggjort:
16.01.2017, Kl
Frist:
16.02.2017, Kl
Københavns Kommune udbyder begrænset udbud med forhandling vedr. hovedentreprise om opførelse af ny vejbro i Sydhavnen.

Opgaven

Udbuddet omfatter en ny vejbro, som skal forbinde de to nye bydele i Sydhavnen, Teglholmen og Enghave Brygge.

Broen udformes som en fast bro i beton med en længde på ca. 90 m, en bredde på ca. 17 m. opdelt i 2 vognbaner a 3,5 m samt fortov a 2,5 m og cykelsti a 2,5 m i begge sider af broen.

Af hensyn til omgivelserne skal broens indfatningsvægge for vederlag, understøtninger, ramper mv. etableres så støj- og vibrationssvagt som muligt. Der etableres ca 150 m indfatningsvægge traditionelspunsjern med ankerplader og secantvægge. En del af armeringen udføres med glasfiber, men kan eventuelt udgå. Broens rækværk udføres enten i rust- eller galvaniseret stål med integreret belysning i rækværkets håndliste. Desuden udføres en bænk i flere niveauer ca 60-70 m i rustfrit- /galvaniseret jern og træ. Bænk og rækværk er optioner.

Indgåelse af kontrakt forudsætter at projektet godkendes af Trafikstyrelsen samt at Teknik og Miljøudvalget godkender resultatet af ekspropriationen.

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm. prækvalifikationen:

(16.01.2017) Udbudsbekendtgørelse TED nr 2017-006835 (17-020151-001)

Alt øvrigt relevante materialer er ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportalen/  TN nr. i RIB er 280951

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side: www.rib-software.dk/udbudsportalen/  i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i ansøgningsperiode.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest torsdag den 16.02.2017, kl. 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.